Şema çeşitleri

Şema çeşitlerini basitçe izah etmek için ,elektrikçiler hatta amatör tamirciler tarafından bilinen basit bir elektrik devresini ele alalım
ve bu devrenin değişik şemalarla nasıl gösterildiğini inceleyelim.

Bu devremiz : TEKLİ ANAHTAR DEVRESİ olsun . Semboller için ders 5 e bakınız.

MİMARİ ŞEMA

Yukarıdaki mimari planda,odanın tavanında bulunan aydınlatma armatürü,kapının sol tarafında bulunan tekli bir anahtar tarafından
kumanda edilir.Anahtar ve aydınlatma armatürü arasındaki tesisat borusu içinden 3 adet iletken geçer.Faz-nötür ve topraklama kablosu. Bu mekanın ana besleme kablosu ise ya yakın bir buattan veya ev dağıtım panosundan çekilen bir linye ile gelir.

 

TEK HAT ŞEMASI

 

Tek hat şeması mimari şemaya göre daha teorik bir şemadır. Şema biraz daha detaylıdır, linye bir sigorta ile korunmuştur,
faz-nötür ve topraklama kabloları anahtar inişi hariç her tarafa götürülmüştür. Anahtara 2 iletken gelmektedir, faz ve lamba beslemesi.

ÇOK HAT ŞEMASI

Çok hat şemasında bütün iletkenler görülmektedir, faz kırmızı renkli iletken, nötür mavi renkli iletken, topraklama ise sarı/yeşil renkli ile gösterilmiştir.Anahtar çıkışından lambaya kadar olan iletken ise turuncu renkli iletken ile gösterilmiştir.

Devre bir sigorta ile korunmuştur,tekli anahtar açık pozisyondadır kapandığı anda lamba yanacaktır.Topraklama kablosu ise aydınlatma armatürünün metalik gövdesine bağlanır,faz ve nötürden tamamen izole edilmiş durumdadır.