Direnç ve ölçümleri

Direnç değeri,ohmmetre nin veya mültimetre nin devredeki dirence paralel bağlanması ile ölçülür,

Ohmmetrenin sembolü : 

Devremizin elemanları

1-Direnç  
2-Ohmmetre , veya
3-Mültimetre          

BÜYÜKLÜK FORMÜL SEMBOLÜ ÖLÇÜ BİRİMİ ÖLÇÜ ALETİ
ADI SEMBOLÜ
ELEKTRİK DİRENCİ R OHM W OHMMETRE

 

 

 

Bir elektrik devresinde direnci ölçmek için ,herşeyden önce devrenin beslemesini kesmelisiniz,yani direnç üzerinde herhangi bir gerilim olmamalıdır. Direnci ölçmek için mültimetrenin komütatörü ( W ) pozisyonunda olmalıdır. Ölçüm kablolarından kırmızı olanın fişini V mA W prizine, siyah olanın fişini ise COM prizine takınız, direnç ölçümü, aleti devreye paralel bağlayarak yapılmalıdır. Ekranda okunan sonuç ohm-KiloOhm (x1000) veya MegaOhm (x1000000) cinsindendir, direnç ne kadar büyükse ölçülen değerde o kadar büyük olur.

Dikkat ! Yukarıda açıklaması yapılan mültimetre kullanma kılavuzu genel bir açıklamadır.Kullanacağınız mültimetrenin
kullanma talimatnamesine göre ölçümlerinizi yapınız.        

 

 siyah

kahverengi

 kırmızı

 portakal

 sarı

 yeşil

 mavi

 mor

 gri

 beyaz

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Bir direncin değerini yukarıdaki renk kodlarına bakarakhesaplayabiliriz.Her renk bir rakam ile ifade edilmektedir,direnç üzerindeki ilk üç renk halkası direnç değerini belirleyici rakamlardir. Örneğimizde mavi 6 -  gri 8  ve   kahverengi 1  değerlerini veriyor,
yani 681, dördüncü halka ise çarpan katsayısıdır,
10 ve katsayıları
şeklinde ifade edilir veya ilk üç renk halkasından bulduğumuz rakamın sonuna kaç sıfır ekleyeceğimizi belirler,  mavi 6 - gri 8 ve  kahverengi 1  yani 681 in sonuna üç sıfır ilave edilecek veya 1000 ( Kilo ) ile çarpılacak demektir.

5 Bantlı Direnç R  =  681 x 103  =  681000   = 681 k

Beşinci renk halkası tolerans yüzdesini gösterir.Altın rengi %5 - Gümüş %10 - eğer herhangi bir renk halkası yoksa %20 dir.
Örneğimizde  kahverengi
%1 i temsil ediyor buna göre 681000 ohm olan direncimizin toleransı =681000 x 0,01  = 6810 ohm  dur.
Direncimizin gerçek değeri ise ( 681000 - 6810 ) ohm  ile ( 681000 + 6810 )
ohm değerleri arasında olmalıdır.

674190 ohm  <  R  <  687810 ohm

Dirençlerin renk kodları hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız  nin üzerine tıklayınız.