Elektrik yükü nedir ?

Bir elektrik yükü, proton veya elektron fazlalığıdır.Eğer protonlar fazla ise elektrik yükü pozitif (+) dir.
Eğer elektronlar fazla ise elektrik yükü negatif (-) dir.

Bir atomun yapısında hiçbir fazlalık yoksa (ne proton nede elektron fazlalığı), bu cisim elektriksel olarak nötür dür.

Şu tecrübeleri sizde yapabilirsiniz.

1-Yünlü bir kumaş parçasını enerjik bir şekilde bir plastik çubuğa sürtelim, bu sürtmenin sonucunda plastik çubukta
    elektron fazlalığı oluşur ve plastik çubuk - elektrikle yüklenmiş olur.

2-Yünlü bir kumaş parçasını enerjik bir şekilde bir cam çubuğa sürtelim, bu sürtmenin sonucunda elektronlar cam çubuğu
    terkeder ve artı iyonlar çoğunluğa geçer. Bu durumda ise cam çubuk + elektrikle yüklenmiş olur.

3- Bir sarı amber ( kehribar ) çubuğu alalım ve bunu yünlü bir kumaş parçasına enerjik bir şekilde sürtelim, bu sürtmenin
    sonucunda, kehribarı hafif olan kağıt parçalarına doğru yaklaştırdığımızda, kağıt parçacıklarının kehribara doğru çekildiğini
    gözlemleriz. Bu olaya kehribar elektriklendi deriz.