Bumerang - Yazarkafe

Elektrik teknolojisinin gelişmesine yardımcı olan bilim adamları

 

AMPERE Andre - Marie

1775 yılında Fransanın Poleymieux şehrinde doğmuştur.Yine Fransanın Versailles şehrinde 1836 tarihinde ölmüştür. Aynı zamanda Fizikçi ve matematikçi olan Ampere, ilk elektrikli telgrafı icat etmiştir. 1827 tarihinde ise Elektromanyetism teorisini bulmuştur. Yaptığı buluşlardan dolayı ismi, uluslararası normlara göre, elektrik akımı ölçme birimi olarak kabul edilmiştir. (Amper)

 

COULOMB Charles Augustin

1736 yılında Fransanın Angouleme şehrinde doğmuştur.Yine Fransanın Paris şehrinde 1806 tarihinde ölmüştür. Bir subay olan Coulomb aynı zamanda mühendis ve fizikçidir. Özellikle burma terazi ile yaptığı tecrübede, iki elektrik şarji üzerine uygulanan kuvveti ölçmüştür. Bu tecrübeler elektrikte kendi adı ile anılan bir kanuna (Coulomb kanunları) verilmiştir.
Benzer ve zıt kutupların birbirlerini itmesi ve çekmesi ile ilgili ters kare kanununu bulmuştur, ayrıca makinalardaki sürtünme teoremleri ile ilgili araştırmalar yapmıştır.

FARADAY Michael

1791 yılında İngilterenin londra şehrinde doğmuştur.Yine ingilterenin Hampton court şehrinde 1867 tarihinde ölmüştür. İngiliz fizikçisi Faraday ın belli başlı çalışmaları arasında şunları sayabiliriz : Elektromanyetism-elektrik motorları-doğru akım üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu bulduğu Faraday kafesi, ayrıca elektrik bilimine kazandırdığı anot-katot-iyon-anyon-katyon kelimeleri ile anılır.Yaptığı buluşlardan dolayı ismi, uluslararası normlara göre, elektrik kapasitesi ölçü birimi olan Farad a verilmiştir.
Faraday sabit sayısı ile de anılır ( 8,6×10-8 ).

FOURIER Joseph

1768 yılında Fransanın Auxerre şehrinde doğmuştur.Yine Fransanın Paris şehrinde 1830 tarihinde ölmüştür. Çok ünlü bir matematikçi olan Fourier,Fourier analizleri ve Fourier serileri adlı çalışmalarının sonuçları günümüz teknolojisinde de kullanılmaktadır, belli başlı kullanma alanları: Ses dalgaları yayılması -Müzik (MP3)-Tıbbi resimler - Bilgisayar görüntüleri rötuşu.

 

FRANKLIN Benjamin

1706 yılında Amerikanın Boston şehrinde doğmuştur.Yine Amerikanın Philadelphia şehrinde 1790 tarihinde ölmüştür. Yazar,diplomat ve fizikçi olan Franklin Benjamin in çok renkli bir kişiliği vardı. Amerikanın ilk konsolosu olarak fransız kırallığı devrinde Fransada görev yapmıştır. Elektrik alanında yaptığı buluşlar ilede meşhur olan Franklin Benjamin in en önemli buluşu paratoner dir. Ayrıca elektrik biliminde kullandığımız (batarya), (pozitif), (negatif), (şarj) gibi kelimeleri ona  borçluyuz.

HENRY Joseph

1797 yılında Amerikanın Albany şehrinde doğmuştur. Ölüm tarihi ise 1878 dır. İlk elektrik motoru tasarımından üretimine kadar onun eseridir.1831 yılında ilk defa kullanılan elektromanyetik telgrafı icat etmiştir.1832 yılında ise yaptığı buluşlardan dolayı ismi, uluslararası normlara göre, elektrik endüktansı ölçme birimi olarak kabul edilmiştir.( Henry ).
Elektromanyetik konusunda birçok kitap yazmıştır, otoendüksüyon ve akımı kesilen bobinlerin üzerinde çok kısa bir süre kalan ters akımları bulmuştur. Elektromanyetizma nın gelişmesine çok büyük katkılarda bulunmuştur.

OHM Georg Simon

1789 yılında Almanyanın Erlangen şehrinde doğmuştur.Yine Almanyanın Münih şehrinde 1854 tarihinde ölmüştür.
Çalışmalarına Alessandro Volta nın bulduğu kimyasal elektrik hücrelerini incelemekle başlamış, daha sonra kendi icat ettiği malzemelerle bir iletkenin iki ucuna tatbik edilen potansiyel farkı yani gerlim ile bu iletkenden geçen akım arasında oranlılık ilişkisini tesbit etmiştir. Bugün bu ilişkiye Ohm kanunu diyoruz. Daha sonra bu deneysel sonuçları kullanarak akım, gerilim ve elektrik direnci arasındaki temel ilişkileri belirlemiştir. Yaptığı buluşlardan dolayı ismi uluslararası normlar göre elektrik direnci ölçme birimi olarak kabul edilmiştir. ( ohm )

OHM KANUNU :  R = U / I   ohm = volt / amper

Burada U nun ölçü birimi VOLT, I nin ölçü birimi AMPER, R nin ölçü birimi ise OHM dur.
Elektrik direnci akımın geçmesine engel olmaya çalışır, Kondüktans yani iletkenlik ise akımın geçmesine izin verir.
Dirence göre ters işlevi vardır. Uluslararası ölçü birimi SIEMENS, sembolü ise ( S ) dir.

KONDÜKTANS : G = 1 / R veya ohm kanunu yardımıyla G = I / U siemens bulunur

VOLTA Allessandro

1745 yılında İtalyanın Come şehrinde doğmuştur.Yine İtalyanın Come şehrinde 1827 tarihinde ölmüştür.
İtalyan olan fizikçinin elektrik dalında birçok çalışmaları vardır. Özellikle elektrik pil ini icat etmesiyle tanınır.Yaptığı buluşlardan dolayı ismi, uluslararası normlara göre, elektrik geriliminin ölçme birimi olarak kabul edilmiştir.(Volt). İcat ettiği pil sayesinde ismi dünyaca meşhur olan ve ölümsüzleşen Volta için Come şehrinde çok ünlü bir mozole yapılmıştır.

 

WATT James

1736 yılında İskoçyanın Greenock şehrinde doğmuştur.Ve ingilterenin Heathfield şehrinde 1819 tarihinde ölmüştür. İskoçyalı matematikçi ve mühendis olan Watt ın belli başlı çalışmaları arasında şunları sayabiliriz, buharlı makinalar üzerinde yaptığı çalışmalar ile endüstri devriminin gelişmesine çok büyük faydası olmuştur,ayrıca bilim dünyasına yeni bir ölçü birimi sunmuştur beygir gücü. Franzıscası cheval-vapeur ingilizcesi ise horse power dır.1 beygir gücü = 736 watt tır. Uluslararası
normlara göre güç ölçme birimi olan (Watt) kendi adına itaf edilmiştir.

TESLA Nikola

1856 yılında Hırvatistan ın Smiljan şehrinde doğmuştur. Amerikanın New York şehrinde 1943 tarihinde ölmüştür. Elektrik alanında bir çok buluşları vardır, mühendis ve bilim adamıdır. Asenkron elektrik motorlarını, çok fazlı alternatörleri ve üç fazda yıldız bağlamayı ona borçluyuz. Yaptığı buluşlardan dolayı ismi,uluslararası normlara göre, manyetik elektrik alanı ölçme birimi olarak kabul edilmiştir. (Tesla). Ölümünden sonra adına üç adet nobel bilim ödülü verilmiştir.

 

WHEATSTONE Sir Charles

1802 yılında İngilterenin Glocester şehrinde doğmuştur.Ve Fransanın Paris şehrinde 1875 tarihinde ölmüştür. Müzik aletleri üreten amcasının yanında çırak olarak çalışmaya başlamış ve daha sonrada miras olarak aldığı bu işi devam ettirerek bir çeşit  akordiyon olan bir müzik aleti icat etmiştir. Bilim dalında kendi kendini yetiştirerek elektrik hızı üzerinde yaptığı çalışmaları bir kitap halinde yayınlamıştır. Bir çok buluşları arasında elektrik dünyasında ençok tanınanı ise Wheatstone  köprüsüdür. İlk defa Samuel Hunter Christie tarafından icat edilen bu köprü, Wheatstone Sir Charles tarafından geliştirmiştir.
Bu alet yardımı ile bilinmeyen elektrik direncinin değeri ölçülür.

Sayfa başına dönn